Calificare astăzi, Succes în viitor

Calificare nivel 2 – Brancardier si nivel 3 – Infirmiera

Pe 07 iulie 2021 s-au deschis cursurile pentru primele grupe de cursanți în cadrul  programelor de Formare profesională continuă: calificare  nivel 2 – Brancardier si nivel 3 – Infirmiera. Cursul este organizat de  sc Abeona srl  și se adresează angajaților din regiunea Centru.

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE – INFIRMIERA

Competenţe fundamentale:

 • Planificarea propriei activităţi
 • Perfecţionarea continuă
 • Lucrul în echipa multidisciplinară

Competenţe generale:

 • Comunicarea interactivă
 • Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
 • Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite

Competenţe specifice:

 • Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
 • Igienizarea spaţiului în care se aflăpersoana îngrijită
 • Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
 • Transportarea rufăriei Specifice
 • Transportul persoanelor îngrijite

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE – BRANCARDIER

Competenţe cheie:

 • Comunicare în limba oficială
 • Competenţe de a învăţa

Competenţe tehnice generale:

 • Planificarea activităţilor
 • Menţinerea igienei în timpul activităţii
 • Asigurarea integrităţii şi siguranţei pacientului

Competenţe specifice:

 • Pregătirea materialului rulant
 • Preluarea pacientului din diferite locaţii
 • Asigurarea transportului pacienţilor

*** Obiectivul general al proiectului – Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale pentru 654 persoane, avand calitatea de angajati, prin furnizarea unor programe de calificare, specializare, perfectionare, cursuri competente digitale, precum si modele si practici relevante inovatoare si durabile, orientate spre consolidarea carierei si cresterea sanselor de insertie si adaptabilitate la dinamica mediului de munca din Regiunea Centru.