Anunț angajare

Selecție experți – proiect Calificare astăzi, Succes în viitor, ID: 135827

SC ABEONA SRL BRASOV, anunță demararea procedurii de selecție și recrutare a personalului  pentru ocuparea a urmatoarelor posturi în cadrul proiectului: „Calificare azi, succes in viitor  POCU/726/6/12/135827:

 • EXPERT LOGISTICICA FORMARE (3 posturi)
 • EXPERT LOGISTICA CONSILIERE SI INSERTIE (2 POSTURI)

Cerinte:

 • EXPERT LOGISTICICA FORMARE (3 posturi)

Educație:

–    studii superioare, finalizate cu diplomă de licență – 3 ani

Experiență:

 • expertiză/experiență în domeniul formării profesionale și/sau domeniul logisticii
 • experiență profesională sub 5 ani – 0.1 ani

Competențe:

 • realizarea de informări către grupul țintă vizat privind cadrul general de desfășurare a programelor de formare;
 • întocmirea și implementarea graficului derulării programelor de formare (și stabilirea locațiilor de formare;
 • realizarea demersurilor pentru asigurarea serviciilor de catering cursanților, închirierea și pregătirea sălilor de curs pentru desfășurarea programelor de formare;
 • elaborarea și pregătirea documentației specifice necesare deschiderii/închiderii derulării programelor de formare;
 • sprijinirea formatorilor implicați în derularea derulării programelor de formare;
 • înscrierea persoanelor care au parcurs programele de formare la examenele de absolvire, în vederea evaluării și certificării competențelor;
 • realizarea demersurilor legale pentru constituirea comisiilor de examinare a programelor de formare;
 • organizarea/desfășurarea examenelor de absolvire a programelor de formare;

2) EXPERT LOGISTICA CONSILIERE SI INSERTIE (2 POSTURI)

Educație:

–    studii superioare, finalizate cu diplomă de licență – 3 ani

Experiență:

 • expertiză/experiență în domeniul formării profesionale și/sau domeniul logisticii
 • experiență profesională sub 5 ani – 0.1 ani

Competențe:

 • derularea activitatilor de consiliere profesionala;
 • realizarea actiunilor de informare/ sustinere a GT in procesul de consiliere;
 • elaborarea si aplicarea documentelor specificeconsilierii vocationale/profesionale;
 • suport privind completarea, verificarea, colectarea/centralizarea formularelor si dosarelor de consiliere (A2.1);
 • acordarea suportului logistic pentru activitatea externalizata de tutorat a GT;
 • realizarea actiunilor de informare/ sustinere a GT in procesul de tutorat;
 • realizarea de activitati de orientare dirijata catre informatii care sa consolideze relatia cu FPC;
 • elaborarea si aplicarea documentelor specific procesului de tutorat;
 • suport privind completarea, verificarea, colectarea/centralizareafiselor de tutorat si planurile de dezvoltare profesionala (A2.2);
 • acordarea suportului logistic pentru activitatea externalizata de planificare a carierei;
 • realizarea actiunilor de informare/ sustinere a GT in procesul de planificarea carierei pentru GT;