Locuri disponibile la cursurile gratuite derulate in cadrul proiectului

Calificare astăzi, Succes în viitor

ANUNȚ IMPORTANT privind înscrierea la cursuri gratuite derulate din fonduri europene – POCU 2014-2020 in cadrul proiectului: Calificare astăzi, Succes în viitor

Invităm pe cei interesați să se înscrie la cursurile GRATUITE care se vor desfășura în judetul Brașov începand cu luna septembrie 2021.

CURS DE CALIFICARE – nivel 2 – LUCRATOR POLIGRAF
– Durata: 360 ore  (120 ore de teorie/240 ore practica)
– Locatia: Brasov, Sacele

CURS DE INITIERE NONFORMAL – COMPETENTE DIGITALE (TIC)
– Durata: 40 ore  (teorie/aplicatii practice)
– Locatia: Brasov

CURS DE PERFECTIONARE NONFORMAL – TEHNICI DE VÂNZARE SI NEGOCIERE
– Durata: 20 ore  (teorie/aplicatii practice)
– Locatia: Brasov

BENEFICIILE FORMĂRII PROFESIONALE

 • Dezvoltarea de noi abilități și cunoștințe, ca urmare a creșterii participării la activități de formare profesională continuă;
 • Creșterea șanselor de avansare în carieră, ca urmare a creșterii nivelului de pregătire a angajaților, această avansare putând să aibă loc atât în cadrul aceleiași companii, cât și prin găsirea unui nou loc de muncă;
 • Creșterea nivelului de flexibilitate și adaptabilitate al persoanelor pe piața muncii, acestea dobândind noi informații, competențe și dezvoltând noi aptitudini proactive care să le faciliteze dezvoltarea profesională și avansarea pe piața muncii;
 • Creșterea competitivității pe piața muncii a beneficiarilor;
 • Creșterea respectului de sine, îmbunătățirea nivelului de trai prin accesarea/ ocuparea unor posturi care oferă satisfacție materială, profesională și personală.
 • De asemenea, se va asigura creșterea nivelului de integrare socială și sprijin în gradul de mobilitate a angajaților în piața muncii și în societate.

Participantii la cursul de calificare ”Lucator poligraf”, vor obtine certificatul de absolvire a cursului, certificat recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului precum si de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, iar pentru cursurile nonformale vor obține diploma de participare eliberata in cadrul proiectului.

 Dosar inscriere conține:
– Adeverinta angajat
– Copie după C.I., certificat naștere, certificat căsătorie (după caz)
– Copii diplomă
– Chestionar/ Formular inregistrare grup tință.

La cursurile organizate în cadrul proiectului pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele trei condiții:

 • au calitatea de angajat, inclusiv PFA și Întreprinderi Individuale
 • au domiciliul sau reședința în Regiunea Centru (județele Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita)
 • au vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani.

CONTACT:

 • Telefon: 0755 105 818
 • email: proiect@abeona.ro