Promovarea temelor orizontale și secundare în cadrul proiectului „Calificare astazi, Succes in viitor” (POCU/726/6/12/135827)

Prezentul articol își propune să arate modalitatile prin care proiectul „Calificare astazi, Succes in viitor” (POCU/726/6/12/135827) derulat de către S.C. ABEONA S.R.L, în calitate de Beneficiar, contribuie la realizarea temelor orizontale și secundare vizate de Ghidul Solicitantului – Conditii specifice „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, AP 6, O.S. 6.12.

Astfel, în cadrul axei prioritare 6 – Educație si competențe, prioritatea de investiții 10.iii, obiectivul specific 6.12., sunt vizate urmatoarele teme secundare:

 • 02 Inovare socială
 • 05 Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor
 • 06 Nediscriminare

Si următoarele teme orizontale:

 • Egalitatea de șanse, Non-discriminarea.
 • Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.
 • In acest articol va fi prezentata tema orizontala – Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.

Utilizarea eficientă a TIC în educație, mai precis in formarea profesionala continua, constituie o formă adecvată şi importantă de integrare într-o societate în care informatica se aplică aproape în toate domeniile, oferind avantaje tuturor actorilor

demersului educațional.

Recunoscând faptul că investițiile corespunzătoare în educație contribuie la creșterea economică și la incluziunea socială, statele membre ale UE au menținut cheltuielile publice pentru educație la aproximativ 10 % din totalul cheltuielilor publice, conform celor mai recente date ale Monitorului.

(sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2050 )

Competența digitală este o competență-cheie transversală, care implică și permite formarea altor competențe-cheie (de exemplu, cunoașterea limbilor, studiul matematicii, sensibilizarea culturală, etc.)

– este una din așa-numitele abilități ale secolului XXI care trebuie să fie asimilată de către toți cetățenii pentru a asigura participarea activă a acestora în societate și economie.

Competența digitală cuprinde ansamblul de cunoștințe, abilități, atitudini, inclusiv strategii și valori, necesare pentru a utiliza tehnologia și media digitală în  realizarea sarcinilor, rezolvarea problemelor, în comunicare, gestionarea informațiilor, colaborare, creare și partajare de conținut și formarea cunoștințelor în mod eficient, corespunzător, critic, creativ, autonom, flexibil, etic, reflexiv pentru muncă, timp liber, participare, învățare și socializare.

Competențele digitale structurate conform domeniului IT

 1. Alfabetizarea informațională /managementul informațional
 • navigarea, căutarea și filtrarea datelor, informațiilor și conținuturilor digitale
 • evaluarea datelor, informațiilor și conținuturilor digitale
 • gestionarea datelor, informațiilor și conținuturilor digitale
 1. Comunicare și colaborare
 • interacțiuunea prin intermediul tehnologiilor digitale
 • partajarea prin intermediul tehnologiilor digitale
 • angajarea în domeniul cetățeniei prin intermediul tehnologiilor digitale
 • colaborarea prin intermediul tehnologiilor digitale
 • respectarea etichetei de rețea
 • gestionarea identității digitale
 1. Crearea de conținut digital dezvoltarea conținutului digital
 • integrarea și re-elaborarea conținutului digital
 • drepturile de autor și licențe
 • programare
 1. Siguranța / securitatea
 • dispozitive de protecție
 • protejarea datelor personale și a vieții private
 • protejarea sănătății și bunăstării
 • protejarea mediului înconjurător
 1. Rezolvarea de probleme
 • soluționarea problemelor tehnice
 • identificarea nevoilor și a cerințelor tehnologice
 • utilizarea creativă a tehnologiilor digitale
 • identificarea lacunelor referitor la competențele digitale

Competențele digitale joacă un rol din ce în ce mai mare în toate industriile și sectoarele, întrucât hotarele dintre sarcinile TIC și cele non-TIC devin din ce în ce mai neclare.

TIC constituie un factor structurant pentru organizatii. Impactului TIC asupra structurilor organizationale face referire la:- reducerea numarului de niveluri ierarhice (aplatizarea structurii), utilizarea TIC insemnand facilitati sporite de comunicare, coordonare si respectiv control;

-ameliorarea coordonarii pe verticala si respectiv pe orizontala, utilizarea TIC ameliorand comunicarea si, ceea ce este mai important, formalizand si standardizand procedurile.

Utilizarea TIC poate avea o multitudine de efecte asupra proceselor de management, dintre care mentionam:- cresterea calitatii si rapiditatii deciziilor, ca urmare a cresterii inteligentei organizationale prin utilizarea sistemelor de ajutor in decizie;- identificarea mai precisa si mai rapida a problemelor, in baza unei surse informationale mai vaste (informatii interne, informatii externe) si a unor modele de explorarea a datelor si de identificare a problemelor;

– valorizarea memoriei organizationale (care se poate materializa intr-o diversitate de forme: baza de date, baza de cunostinte, baza de cazuri) in procesele de management.

Utilizarea TIC are efect asupra definirii rolurilor in organizatii. Aceasta poate viza: gradul de specializare, nivelul imbogatirii sarcinilor si intarirea controlului, uniformizarea aparenta a posturilor de lucru. Utilizarea TIC constituie un important factor de schimbare si inovatie.