A1 – Organizarea de campanii de conștientizare/informare, consolidarea unui parteneriat regional de sprijin în promovarea participării angajaților la FPC și recrutarea/înregistrarea grupului țintă;

A2 – Planificarea, organizarea intervențiilor de consiliere profesională, tutorat și planificarea carierei grupului țintă;

A3 – Planificarea, organizarea, derularea de programe de formare și certificarea competențelor profesionale;

A4 – Sprijinirea persoanelor certificate pentru accesarea și ocuparea unui nou loc de muncă;

A5 – Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare);

A6 – Informarea și publicitatea privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului;

A7 – Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului.