SC ABEONA SRL a devenit în anul 2010 un important furnizor de formare profesională continuă, activând în numeroase proiecte strategice naționale care au vizat calificarea a mii de oameni. În perioada 2010-2013, în calitate de partener, ABEONA cu 13 autorizații emise de Autoritatea Națională a Calificărilor, a format peste 600 de persoane în ocupații aparținând industriei alimentare, turismului și ospitalității prin proiectele europene: Calificarea în industria alimentară – o șansă pentru viitor! și Calificarea în turismul balnear – o șansă pentru viitor!. În perioada 2014-2015 compania și-a diversificat oferta educațională cu încă 18 autorizații, implementând cu succes alte 3 proiecte finanțate din fonduri structurale POSDRU/Calificarea ta – un viitor mai sigur, POSDRU/164/2.3/S/137770,  Suntem pro! Pentru șanse egale – POSDRU 144/6.3/S/130868 și Progres și Calitate în Industria Alimentară prin Formare Profesională Continuă (PC-1A-FPC) POSDRU/182/2.3/S/152544. În cadrul proiectelor, SC ABEONA SRL a derulat următoarele activități: autorizare meserii, susținerea cursuri de calificare, organizare seminarii și conferințe, organizare evenimente, suport logistic pentru activitățile proiectului.