Grupul țintă al proiectului vizează 654 de persoane:

 • Cu domiciliul/reședința în Regiunea Centru (Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita);
 • Cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani;
 • Au statutul de angajați, inclusiv PFA și Întreprinderi Individuale.

Din totalul grupului țintă de 654 persoane, se estimează faptul că aproximativ 286 persoane vor fi femei, proiectul promovând principiul nediscriminării.

Din totalul grupului țintă de 654 persoane, se estimează faptul că aproximativ 210 persoane au nivel scăzut de calificare, sunt din mediul rural sau au vârsta peste 40 de ani.

În urma procesului de selecție/consiliere profesională inițială, grupul țintă va fi orientat către participarea la următoarele programe de formare:

 • 420 persoane pentru cursuri de calificare de nivel 2;
 • 60 persoane pentru cursuri de calificare de nivel 3;
 • 174 persoane pentru cursuri de inițiere/specializare/perfecționare.

CONDIȚII DE ACCES:

La cursurile organizate în cadrul proiectului pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele trei condiții:

 • Au calitatea de angajat, inclusiv PFA și Întreprinderi Individuale;
 • Au domiciuliul sau reședința în Regiunea Centru (județele Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Mureș și Harghita);
 • Au vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

 1. Completarea documentelor de înscriere
 2. Depunerea dosarului de înscriere

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere în grup țintă
 2. Formular de înregistrare în grup țintă
 3. Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului
 4. Declarație privind evitarea dublei finanțări
 5. Acord prelucrare date cu character personal
 6. Chestionar selecție/analiză nevoi
 7. Adeverință angajat
 8. Copii după acte personale:
  • Copie C.I./B.I.;
  • Copie Certificat de naștere;
  • Copie Certificat de căsătorie/ hotărâre de divorț (după caz);
  • Copii acte studii.

Descarcati formulare

NIVEL STUDII PENTRU CURSURI

 • Cursuri de calificare nivel 2: Învățământ gimnazial
 • Cursuri de calificare nivel 3: Învățământ gimnazial/General Obligatoriu
 • Cursuri pentru programe de inițiere, specializare, perfecționare: Învățământ gimnazial/Studii medii