Egalitate de șanse

  • Egalitate de gen
  • Nediscriminare
  • Accesibilitate persoane cu dizabilități
  • Schimbări demografice

Dezvoltarea durabilă

  • Poluatorul plătește
  • Protecția biodiversității
  • Utilizarea eficientă a resurselor
  • Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
  • Reziliența la dezastre