Anunţ de presă privind închiderea proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor”, ID Proiect: 135827

În data de 17 Mai 2023, S.C. ABEONA S.R.L., organizează la hotel Cubix din Brașov conferinţa de închidere a proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor”, ID Proiect: 135827 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 654 persoane, având calitatea de angajați, prin furnizarea unor programe de calificare, specializare, perfecționare, cursuri competențe digitale, precum și modele și practici relevante inovatoare și durabile, orientate spre consolidarea carierei și creșterea șanselor de inserție și adaptabilitate la dinamica mediului de muncă din Regiunea Centru.

Proiectul a presupus patru componente principale, fiecare în parte formând o piesă de bază pentru atingerea rezultatelor și anume:

A1. Organizarea de campanii de conștientizare/informare, consolidarea unui parteneriat regional de sprijin în promovarea.

A1.1 Planificarea, organizarea și derularea a 12 campanii de conștientizare a minim 800 de angajați, la nivelul regiunii Centru, privind importanța formării profesionale și participării la programe FPC

Rezultate planificate Rezultate atinse %
Minim 1280 de broșuri distribuite la nivelul Regiunii Centru 100%
Minim 800 persoane- angajate informate/conștientizate 100%
Minim 480 întreprinderi informate/conștientizate 100%

 

A1.2 Crearea si dezvoltarea unui parteneriat regional de sprijin în promovarea beneficiilor formării

profesionale și în vederea identificării unor soluții viabile și inovative de creștere a participării la FPC, mobilitate, inserție și responsabilitate socio-profesională față de adulții cu nivel scăzut de calificare, persoanelor cu vârsta de peste 40 ani și celor din zone rurale.

Rezultate planificate Rezultate atinse %
1 Parteneriat Regional cu minim 60 membri 100%
Minim 6 întâlniri de lucru ale membrilor parteneriatului 100%

A1.3 Recrutarea și monitorizarea grupului țintă (minim 654 angajați) beneficiari al programelor de formare și a altor activități/cursuri relevante, în vederea îmbunătățirii competențelor profesionale și abilităților de planificare  a carierei, la nivelul regiunii Centru

Rezultate planificate Rezultate atinse %
Minim 654 chestionare de selecție aplicate 100%
Minim 654 persoane  înregistrate în grupul țintă 100%
Minim  210  persoane – angajați din Regiunea Centru, cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, persoane peste 40 ani, înregistrate în grupul țintă 100%
Minim 286 femei– angajate din Regiunea Centru, înregistrate în grupul țintă 100%

A2. Planificarea, organizarea intervențiilor de consiliere profesională, tutorat și planificare a carierei grupului țintă

A2.1 Planificarea, organizarea și derularea activităților de consiliere profesională, pentru  minim 654 persoane- angajați din Regiunea Centru

Rezultate planificate Rezultate atinse %
Minim  654 dosare de  consiliere 100%

 

A2.2 Planificarea, organizarea și derularea activităților de tutorat, pentru minim 654 persoane – angajați din Regiunea Centru

Rezultate planificate Rezultate atinse %
Minim  654 planuri de dezvoltare personală 100%

A2.3 Planificarea, organizarea și derularea activităților de planificare a carierei, pentru minim 540 persoane certificate – angajați din Regiunea Centru

Rezultate planificate Rezultate atinse %
Minim  540 planuri individuale de planificare a carierei 100%
69 de taxe achitate pentru participarea la FPC 100%

A3. Planificarea, organizarea, derularea de programe de formare și certificarea competențelor profesionale

A3.1. Planificarea, pregătirea, derularea și monitorizarea cursurilor de calificare de nivel 2 si 3, pentru minim 420 persoane-angajați (inclusiv PFA și II), din Regiunea Centru

Rezultate planificate Rezultate atinse %
Minim  280 persoane înscrise la programele de calificare de nivel 2/minim 280 cereri de înscriere 100%
Minim  140 persoane înscrise la programele de calificare de nivel 3/minim 140 cereri de înscriere 100%
Minim 336 persoane certificate/au obținut certificate de calificare ocupații nivelul 2 și nivelul 3 100%

A3.2 Planificarea, pregătirea, derularea și monitorizarea programelor formale și nonformale de inițiere antreprenorială, specializare și perfecționare pentru minim170 persoane- angajați (inclusiv PFA și II) din Regiunea Centru

Rezultate planificate Rezultate atinse %
Minim 20 persoane înscrise la programul Competențe Antreprenoriale 100%
Minim 100 persoane înscrise la programul Barman 100%
Minim  50 persoane înscrise la programul Tehnici de Vânzare și Negociere 100%
Minim 152  persoane certificate/au obținut certificate de absolvire; 100%

 

A3.3 Planificarea, pregătirea, derularea și monitorizarea programelor nonformale pentru dobândirea competențelor digitale  (TIC), pentru minim 64 persoane – angajați (inclusiv PFA si II), din Regiunea Centru

Rezultate planificate Rezultate atinse %
Minim 64 persoane înscrise la programul  Competențe Digitale TIC; 100%
Minim 52 persoane certificate/au obținut certificate de absolvire; 100%

 

A4. Sprijinirea persoanelor certificate pentru accesarea și ocuparea unui nou loc de muncă

A4.1 Planificarea, organizarea și derularea 12 work-shop-uri în Regiunea Centru, pentru imbunătățirea abilităților de reprezentare în accesarea și ocuparea unui nou loc de muncă

Rezultate planificate Rezultate atinse %
12 WS planificate, organizate și derulate; 100%
Minim 180 persoane participanți 100%
Minim 180 diplome de participare 100%

A4.2 Planificarea, organizarea și desfășurarea a 6 târguri de locuri muncă, în Regiunea Centru

Rezultate planificate Rezultate atinse %
6 Targuri de joburi planificate, organizate și derulate; 100%
Minim 180 persoane participanți 100%

 

INDICATORI DE PROIECT

INDICATOR REALIZAT
4S110 Persoane certificate urmare a sprijinului acordat 100%
4S111 Persoane care îsi gasesc un loc de munca urmare a sprijinului primit 100%
4S112 Persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitatii de participant 100%
4S114 Angajati care beneficiaza de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe) 100%

  

Durata de implementare a proiectului a fost de 24 de luni.
Contact:

Telefon: 0755 105 818
Email: proiect@abeona.ro
Web site: www.succesprincalificare.ro

 

 

Persoane de contact:
Bibicioiu Sorin  – Manager proiect
Măzărel Adrian  – Responsabil Implementare tehnică