Anunț selecție formator  – ”Competențe antreprenoriale”

S.C. ABEONA S.R.L, cu sediul in Brasov, este interesata de selectia de FORMATOR pentru cursul de “COMPETENTE ANTREPRENORIALE” (40 ore) in cadrul proiectului “Calificare astazi, Succes in viitor”,  finantat  prin programul POCU/726/6/12/135827

Cerințe:

 • Studii universitare de scurtă sau de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • Certificat de absolvire pentru ocupatia FORMATOR;
 • Reprezintă un avantaj deținerea certificatului de Competente Antreprenoriale
 • Experiență profesională în activități de formare profesională/activitati de  antreprenoriat, minim 0,1 ani.

Documente obligatorii ce urmeaza a fi solicitate:

 • Copie carte de identitate;
 • CV actualizat in format Europass;
 • Copie certificat de nastere, casatorie (daca este cazul);
 • Diploma studii superioare absolvite;
 • Diplome cursuri /certificari in domeniul specializarii mai sus mentionate (Competente antreprenoriale);
 • Dilpoma de FORMATOR;
 • Documente din care sa reiasa experienta practica dovedita in domeniul formarii antreprenoriale;

Pentru cei interesați, CV-urile și documentele justificative se pot transmite pe adresa: proiect@abeona.ro, pana la data de 10.02.2023

www.succesprincalificare.ro