Promovarea temelor orizontale și secundare în cadrul proiectului „Calificare astazi, Succes in viitor” (POCU/726/6/12/135827)

Prezentul articol își propune să arate modalitatile prin care proiectul „Calificare astazi, Succes in viitor” (POCU/726/6/12/135827) derulat de către S.C. ABEONA S.R.L, în calitate de Beneficiar, contribuie la realizarea temelor orizontale și secundare vizate de Ghidul Solicitantului – Conditii specifice „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, AP 6, O.S. 6.12.

Astfel, în cadrul axei prioritare 6 – Educație si competențe, prioritatea de investiții 10.iii, obiectivul specific 6.12., sunt vizate urmatoarele teme secundare:

 • 02 Inovare socială
 • 05 Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor
 • 06 Nediscriminare

Si următoarele teme orizontale:

 • Egalitatea de șanse, Non-discriminarea.
 • Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.
 • In acest articol va fi prezentata tema orizontala – Dezvoltarea durabila

Definirea conceptului „DEZVOLTARE DURABILA”

În 1985 este descoperită gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii, iar în anul 1986, la un an după catastrofa de la Cernobâl apare aşa-numitul Raport Brundtland elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din cadrul Națiunilor Unite în anul 1987 / WCED, cu titlul “Viitorul nostru comun” care dă şi cea mai citată definiție a dezvoltării durabile: “Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile lor”.

Dezvoltarea durabila reprezinta corelarea progresului economic si social cu echilibrul naturalal planetei, care nu trebuie pus in pericol. Ideea care sta la baza acestui concept este necesitatea de a se asigura o calitate buna a vietii pentru toti locuitorii planetei, atat pentru generatia prezenta, cat si pentru generatiile viitoare.

Esenţa dezvoltării durabile a societăţii umane este dată de modul de gestionare, actuală şi viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, materiale şi informaţionale, în raport cu obiectivele creşterii economice şi asigurarea unei calităţii din ce în ce mai bune a vieţii şi a mediului. Dezvoltarea durabila aduce in prim plan un nou set de valori al modelului de progress economic si social, valori ce vizeaza mai ales omul si nevoile sale prezente si viitoare, mediul natural – protejarea si conservarea acestuia, precum si atenuarea deteriorarii actuale a ecosistemelor.

Dezvoltarea durabila are patru dimensiuni majore: economică,  socială, tehnologica,  de mediu.

Cum putem actiona in mod durabil in cadrul proiectului „Calificare astazi, Succes in viitor” (POCU/726/6/12/135827) ?

– economisim energie

– ne informam si cooperam

– consumam produse biologice

– sprijinim initiativa

– evitam sa producem gunoi

– economisim benzina

 Reciclarea materialelor in cadrul proiectului „Calificare astazi, Succes in viitor” (POCU/726/6/12/135827).

Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia sau oţelul folosite astăzi în întreaga lume sunt deja provenite din reciclare. Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de nenumărate ori. Reciclarea aluminiului şi oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase plastice constituie peste tot în ţările occidentale o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea permite comunităţilor să reducă costurile de depozitare a deşeurilor.

Principalul avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului resurselor naturale (petrol, apă, energie), precum şi al nivelului emisiilor nocive în aer. Spre exemplu:

Hârtia – materie refolosibilă

 • Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza, hârtia veche. Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 25% din cantitatea de electricitate şi a 90% din cantitatea de apă (300 l) necesare pentru producerea a 1 kg. de hârtie albă. De asemenea, prin reciclarea deşeurilor de hârtie, se elimină clorul toxic, necesar producerii hârtiei albe.

Sticla – materie refolosibilă.

 • Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de cuarţ, calcarul, soda (produs poluant) ş.a.
 • Reciclarea sticlei menajează mediul şi economiseşte în timp bogăţiile naturale, apa şi electricitatea.

Se pot recicla:

– recipiente din sticlă transparentă;

– recipiente din sticlă colorată;

– hârtie;

– ziare/tipărituri;

– cutii din aluminiu pentru băuturi;

– plasticul.

 

Masuri si activitati care contribuie la eficientizarea consumului de resurse in cadrul proiectului „Calificare astazi, Succes in viitor” (POCU/726/6/12/135827):

 1. Promovarea imprimării față-verso a documentelor;
 2. Promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare;
 3. Limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de
 4. comunicare electronică, optimizarea oportunităţilor de a utilize resursele locale
 5. Aplicarea unor reguli şi inducerea unor comportamente de consum raţional al resurselor (promovarea utilizării eficiente a resurselor, creşterea utilizării resurselor regenerabile);
 6. Evitarea acelor activităţi care ar putea afecta în mod negativ mediul (zone protejate, zone verzi din oraşe, sursele de apă, altele).
 7. Reducerea nivelului de poluare din zona lucrărilor de construcţii (poluarea aerului, apei, solului);
 8. Colectarea selectivă a deşeurilor, promovarea reducerii volumului de deşeuri; refolosirea materialelor rezultate din demolari;
 9. Aplicarea reutilizarii, recuperarii şi reciclarii deşeurilor;
 10. Aplicarea procedurilor de „achiziţii verzi”;
 11. Restrictionarea utilizării de materiale greu degradabile.

 In cadrul proiectului „Calificare astazi, Succes in viitor” (POCU/726/6/12/135827) dezvoltarea durabila aduce in prim plan un set de valori al modelului de progress economic si social, valori ce vizeaza mai ales omul si nevoile sale prezente si viitoare, mediul natural – protejarea si conservarea acestuia, precum si atenuarea deteriorarii actuale a ecosistemelor.